Katrin Laryschová

Diplomová práce

Vícekriteriální zhodnocení zoologických zahrad v České republice a na Slovensku

Multi-criteria Evaluation of Zoological Gardens in the Czech Republic and Slovakia
Anotace:
Diplomová práce se věnuje zoologickým zahradám v Unii českých a slovenských zoologických zahrad a zoologickým zahradám v České republice s licencí Ministerstva životního prostředí. V rámci teoretických poznatků je charakterizován neziskový a veřejný sektor, kultura a volný čas, zoologické zahrady, jejich historie a legislativní vymezení. Praktická část se zaměřuje nejdříve na zhodnocení zoologických …více
Abstract:
The diploma thesis deals with zoological gardens in the Union of Czech and Slovak Zoological Gardens and Zoological Gardens in the Czech Republic licensed by the Ministry of the Environment. The theoretical knowledge characterizes non-profit and public sector, culture and leisure time, zoos, their history and legislative definition. The practical part focuses first on the evaluation of zoos in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Jiří Bečica
  • Oponent: Hana Fachinelli

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa