Bc. Gabriela Boková

Diplomová práce

Posouzení vlivu tříměsíčního kombinovaného tréninku na vývoj funkčních parametrů a hodnocení kvality života u mužů s ischemickou chorobou srdeční

Assessment of the effect of three-month combined training program on the development of functional parameters and evaluation of the quality of life in men with ischemic heart disease
Anotace:
Diplomová práce se zabývá významem ambulantní rehabilitace (RHB) u ischemické choroby srdeční. Cílem práce bylo posoudit vliv tříměsíčního kombinovaného ambulantního řízeného RHB programu, který byl součástí II. fáze kardiovaskulární rehabilitace ve Fakultní nemocnici u sv. Anny na Klinice tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Posuzovány byly vybrané funkční parametry (VO2peak, VO2peak.kg-1, VO2VT1 …více
Abstract:
This master thesis deals with the importance of outpatient rehabilitation (RHB) in ischemic heart disease. The aim of the thesis was to assess the impact of a three-month combined outpatient supervised RHB program, which was a part of the 2nd Phase of Cardiovascular Rehabilitation at the Department of Sports Medicine and Rehabilitation (St. Ann´s Faculty Hospital in Brno). Selected functional parameters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta