Bc. Valentýna Veselá

Bakalářská práce

Výuka náboženství na církevních školách v Brně

Religious education at church schools in Brno
Anotace:
Bakalářská práce: „Výuka náboženství na církevních školách v Brně“ je rozdělena na dvě části. První teoretická část se věnuje historii výuky náboženství. První kapitola teoretické části se věnuje výuce náboženství obecně. Druhá kapitola nabízí retrospektivní pohled na dějiny výuky náboženství od roku 1918 do současnosti. Poslední kapitola pojednává o historii jednotlivých církevních škol v Brně. Druhá …více
Abstract:
This bachelor thesis "Religious education at church schools in Brno" is divided into two parts. The first theoretical part deals with the history of religious education. The first chapter of theoretical part is dedicated to religious education in general. The second chapter provides a retrospective view of history of religious education from 1918 to present. The last chapter is concerned with the history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jindřich Zdeněk Charouz, Th.D.
  • Oponent: Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy