Bc. Olga Nykodýmová

Bakalářská práce

Pigmentové hodnocení sloučeniny (Bi\dindex{2}O\dindex{3})\dindex{0.6}(Tm\dindex{2}O\dindex{3})\dindex{0.4}

Pigmentary evaluation of the (Bi\dindex{2}O\dindex{3})\dindex{0.6}(Tm\dindex{2}O\dindex{3})\dindex{0.4} compound
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem barevných vlastností sloučenin typu (Bi2O3)1-x(Tm2O3)x a dále také možností ovlivnění barevného odstínu sloučeniny (Bi2O3)0,6(Tm2O3)0,4 přídavkem různých mineralizátorů (KCl, NaF, CaF2, Na3AlF6, Na2SiF6, MgF2) a teplotou výpalu (700, 750, 800, 850 °C) tak, aby výsledný barevný odstín byl intenzivnější a zajímavější.
Abstract:
The bachelor work deals with the study of colour properties of the (Bi2O3)1-x(Tm2O3)x compounds. The influence of mineralizers (KCl, NaF, CaF2, Na3AlF6, Na2SiF6, MgF2) and calcination temperature (700, 750, 800, 850 °C) on colour change of pigment with formula (Bi2O3)0,6(Tm2O3)0,4 after their application into organic matrix was also observed. The aim was to find interesting colour hues.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nykodýmová, Olga. Pigmentové hodnocení sloučeniny (Bi\dindex{2}O\dindex{3})\dindex{0.6}(Tm\dindex{2}O\dindex{3})\dindex{0.4}. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technická chemie / Chemie a technická chemie

Práce na příbuzné téma