Bc. Martin Ničajevský

Diplomová práce

Komparace tělesných komponent amatérských sportovců vybraných sportovních odvětví

Comparison of psysical components of amateurish athletes in selected sport areas
Anotace:
Diplomová práce přináší porovnání výsledků vybraných komponent tělesného složení u tří skupin amatérských sportovců (basketbalisté, florbalisté, fotbalisté). Analýza složení lidského těla probíhala pomocí přístroje InBOdy 720 a porovnávány byly následující parametry: výška, hmotnost, BMI (vztah výšky a hmotnosti), PBF (procento tělesného tuku) a FS (skóre tělesné zdatnosti). Dále pak parametry určující …více
Abstract:
This diploma thesis provides comparison of the results of selected components of body composition in three particular amateur athletes groups (basketball, floorball and football players). Analysis of the body composition was made by using InBody 720 device. The comparison was focused on these parameters: Height, weight; BMI (Body mass index), PBF (Percent Body Fat) and FS (Fitness score). Thesis was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Zdeněk Janík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií