Martin DOLEŽAL

Bakalářská práce

Komunikace jako klíčová kompetence lektora ve firemním vzdělávání

Communication as a core competence lecturer in business education
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá komunikačními kompetencemi lektora ve vzdělávání dospělých. V teoretické části se zabývá komunikací, typy komunikace, druhy komunikace a jejich členění na verbální a neverbální komunikaci. Dále popisuje lektora, který je jednou z nejdůležitějších složek vzdělávání dospělých. Popisuje předpoklady, které by měl lektor mít pro výkon své profese. Další částí je vzdělávání …více
Abstract:
This bachelors? thesis focuses on communication competencies of lecturer in education of adults. In the theoretical section, it focuses on communication, its types, and on the devision of verbal and non verbal communication. Also focuses on lecturer, who is one of the most essential parts of education of adults. It focuses on conditions, which the lecturer should have for the job performance. Another …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEŽAL, Martin. Komunikace jako klíčová kompetence lektora ve firemním vzdělávání. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika