Theses 

Komunikace jako klíčová kompetence lektora ve firemním vzdělávání – Martin DOLEŽAL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika

Martin DOLEŽAL

Bakalářská práce

Komunikace jako klíčová kompetence lektora ve firemním vzdělávání

Communication as a core competence lecturer in business education

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá komunikačními kompetencemi lektora ve vzdělávání dospělých. V teoretické části se zabývá komunikací, typy komunikace, druhy komunikace a jejich členění na verbální a neverbální komunikaci. Dále popisuje lektora, který je jednou z nejdůležitějších složek vzdělávání dospělých. Popisuje předpoklady, které by měl lektor mít pro výkon své profese. Další částí je vzdělávání dospělých a firemní vzdělávání, které mají svá specifika. Praktická část této práce je zaměřena na zjištění komunikačních kompetencí lektora při vzdělávání dospělých. Průzkum je realizován dotazníkovou metodou a zaměřuje se na hodnocení komunikace lektora účastníky vzdělávací akce. Cílem práce je zjistit, které komunikační kompetence lektor při vzdělávání dospělých využívá. Klíčová slova: lektor, paralingvistika, vzdělávání dospělých, verbální komunikace, neverbální komunikace, kompetence

Abstract: This bachelors? thesis focuses on communication competencies of lecturer in education of adults. In the theoretical section, it focuses on communication, its types, and on the devision of verbal and non verbal communication. Also focuses on lecturer, who is one of the most essential parts of education of adults. It focuses on conditions, which the lecturer should have for the job performance. Another part is education of adults and company education, which has it?s specifics. The practical part of the theses is focused on finding out communication competencies of a lecturer. The research is done by a questionnaire and focuses on evaluation of lecturer?s communication by a participant of the education. Target of the theses is to find out, which communication competencies lecturer uses during the process of educating adults. Keywords: lecturer, paralingvistics, education of adults, verbal communication, non verbal communication, competencies

Klíčová slova: lektor, paralingvistika, vzdělávání dospělých, verbální komunikace, neverbální komunikace, kompetence

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39108 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

DOLEŽAL, Martin. Komunikace jako klíčová kompetence lektora ve firemním vzdělávání. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 03:22, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz