Bc. Martin Hrdlička

Diplomová práce

Designed to Adapt: Towards Resilient Teams and Ecosystems

Designed to Adapt: Towards Resilient Teams and Ecosystems
Anotace:
Cílem této práce je představit koncept resilientních týmů a ekosystémů jako základní předpoklad pro řízení organizace v dnešním Digitálním věku. Práce objasňuje, proč je tento koncept v současné společnosti potřebný a jak se liší od stávajícího konceptu řízení organizace. Práce dává konkrétní příklady, jak mohou být výsledky využívány v kontextu konceptu, a přibližuje možné problémy s konceptem spojené …více
Abstract:
The aim of the thesis is to present and discuss the concept of resilient teams and ecosystems as an underlying assumption for managing an organization in today’s Digital Age. The thesis will clarify why this concept is necessary in present-day society, and how it differs from the contemporary concept of organization. The thesis will provide concrete examples of how the findings can be used in a context …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky