Bc. Martin Hrdlička

Master's thesis

Designed to Adapt: Towards Resilient Teams and Ecosystems

Designed to Adapt: Towards Resilient Teams and Ecosystems
Abstract:
Cílem této práce je představit koncept resilientních týmů a ekosystémů jako základní předpoklad pro řízení organizace v dnešním Digitálním věku. Práce objasňuje, proč je tento koncept v současné společnosti potřebný a jak se liší od stávajícího konceptu řízení organizace. Práce dává konkrétní příklady, jak mohou být výsledky využívány v kontextu konceptu, a přibližuje možné problémy s konceptem spojené …more
Abstract:
The aim of the thesis is to present and discuss the concept of resilient teams and ecosystems as an underlying assumption for managing an organization in today’s Digital Age. The thesis will clarify why this concept is necessary in present-day society, and how it differs from the contemporary concept of organization. The thesis will provide concrete examples of how the findings can be used in a context …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky