Jana KUDRHALTOVÁ

Bakalářská práce

Expresivita v úvodních článcích na titulních stranách regionálních Deníků na Vysočině v srpnu 2016

The Expressivity in Introductory Articles on Front Pages of Regional Deník newspapers in Vysočina region during August 2016
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá prostředky lexikální expresivity v regionálních Denících na Vysočině v srpnu 2016. V teoretické části je vytvořen analytický rámec pro rozbor jednotlivých Deníků na základě kompilace odborné literatury. V praktické části je tento vzorec aplikován při identifikaci expresiv ve výše uvedených periodikách. Prvním cílem práce je vytvoření výčtu jednotlivých expresivních prostředků …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with units of lexical expressivity in regional Deník newspapers in Vysočina in August 2016. In the theoretical part of this thesis there is created analytical framework for analysis of individual Deníks based on the compilation of professional literature. In the practical part, this formula is applied in identifying expressions in the above-mentioned periodicals. The first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUDRHALTOVÁ, Jana. Expresivita v úvodních článcích na titulních stranách regionálních Deníků na Vysočině v srpnu 2016. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses eb73je eb73je/2
3. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
3. 5. 2018
Marklová, E.
4. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.