Theses 

Analýza rizik strážníků při použití donucovacích prostředků ve vybraném regionu – Stanislav Holub

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech

Stanislav Holub

Bakalářská práce

Analýza rizik strážníků při použití donucovacích prostředků ve vybraném regionu

Risk analysis of police officers using coercive means in selected region

Anotace: Bakalářská práce se zabývá riziky spojené s použitím donucovacích prostředku u městské policie. Cílem této práce je pomocí vědeckých metod analyzovat míru riziky u vzorového donucovacího prostředku. Práce je založena na kombinaci analýzy rizik zvolené problematiky a studiem a analýzou dokumentů z Městské policie Mladá Boleslav. Zvolený postup analýzy rizik může být použit i u jiné bezpečnostní složky než je městská policie.

Abstract: This thesis dealswiththerisksassociatedwiththe use ofcoercivemeans by the city police. Theaimofthisworkis to usescientificmethods to analyzethedegreeof risk in the sample coercivemeans. Theworkwillbebased on a combinationof risk analysis and study ofselectedissues and analyzingdocumentsfromthe Metropolitan Police Mlada Boleslav. The risk analysisprocesscanalsobeapplied to a securitycomponentotherthanthe City Police.

Klíčová slova: Donucovací prostředky, strážník, městská policie, riziko, míra rizika, zákrok, úkon

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Oponent: RSDr. Petr Rožňák, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 15:19, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz