Stanislav Holub

Bakalářská práce

Analýza rizik strážníků při použití donucovacích prostředků ve vybraném regionu

Risk analysis of police officers using coercive means in selected region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá riziky spojené s použitím donucovacích prostředku u městské policie. Cílem této práce je pomocí vědeckých metod analyzovat míru riziky u vzorového donucovacího prostředku. Práce je založena na kombinaci analýzy rizik zvolené problematiky a studiem a analýzou dokumentů z Městské policie Mladá Boleslav. Zvolený postup analýzy rizik může být použit i u jiné bezpečnostní složky …více
Abstract:
This thesis dealswiththerisksassociatedwiththe use ofcoercivemeans by the city police. Theaimofthisworkis to usescientificmethods to analyzethedegreeof risk in the sample coercivemeans. Theworkwillbebased on a combinationof risk analysis and study ofselectedissues and analyzingdocumentsfromthe Metropolitan Police Mlada Boleslav. The risk analysisprocesscanalsobeapplied to a securitycomponentotherthanthe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Oponent: RSDr. Petr Rožňák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS