Lucie Houbová

Bakalářská práce

Analýza veřejné diplomacie České republiky - prezentace státu v Japonsku.

Analysis of public diplomacy in Czech republik - the presentation in Japan
Anotace:
Úkolem této bakalářské práce je v první kapitole představit veřejnou diplomacii jako trend současného mezinárodního prostředí, vysvětlit základní pojmy, charakter a cíle samotné VD. Obecná východiska veřejné diplomacie je poté nutno v druhé kapitole konkrétně aplikovat, v tomto případě na příkladu České republiky. Podstatou závěrečné části této práce je pak ukázat, jak je právě naše země prezentována …více
Abstract:
The task of this bachelor thesis is to introduce public diplomacy as a trend in the current international environment, therefore it is necesary to explain basic concepts, character and goals of public diplomacy in the first chapter. The general background of public diplomacy has to be then specifically applied in the second charter, in this case on the Czech republic. The essence of the last part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Jana Peterková
  • Oponent: Zuzana Trávníčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47912