Bc. Adam Hykl

Master's thesis

Sociální konstrukce národní identity v Izraeli a její reflexe v zahraniční politice

The Social Construction of National Identity in Israel and Its Reflection in Foreign Policy
Abstract:
Diplomová práce zkoumá otázku izraelské národní identity a jejích projevů v izraelské zahraniční politice. Pomocí analýzy textů je vytvořena komplexní tabulka izraelské národní identity. Ta je rozdělena na pět dimenzí - historickou, kulturní, teritoriální, psychologickou a politickou. Jednotlivé dimenze dělí na specifické kategorie, které jsou následně pomocí kvalitativní obsahové analýzy zkoumány …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on the question of Israeli national identity and its reflections in Israeli foreign policy. By studying the secondary sources and other related research and by its textual analysis a comprehensive table of Israeli national identity is produced as an outcome. The identity is divided into five dimensions – historical, teritorial, cultural, psychological and political. These …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2017
  • Supervisor: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií