Bc. Adam Hykl

Master's thesis

Sociální konstrukce národní identity v Izraeli a její reflexe v zahraniční politice

The Social Construction of National Identity in Israel and Its Reflection in Foreign Policy
Anotácia:
Diplomová práce zkoumá otázku izraelské národní identity a jejích projevů v izraelské zahraniční politice. Pomocí analýzy textů je vytvořena komplexní tabulka izraelské národní identity. Ta je rozdělena na pět dimenzí - historickou, kulturní, teritoriální, psychologickou a politickou. Jednotlivé dimenze dělí na specifické kategorie, které jsou následně pomocí kvalitativní obsahové analýzy zkoumány …viac
Abstract:
The diploma thesis focuses on the question of Israeli national identity and its reflections in Israeli foreign policy. By studying the secondary sources and other related research and by its textual analysis a comprehensive table of Israeli national identity is produced as an outcome. The identity is divided into five dimensions – historical, teritorial, cultural, psychological and political. These …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2017
  • Vedúci: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií