Natálie Tomanová

Bakalářská práce

Cílování inflace - Teorie a realita

Inflation Targeting – Theory and Reality
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je monetární režim cílování inflace. Tento režim je nejprve představen a srovnán s jinými monetárními režimy. Následuje stěžejní část práce, kterou je analýza praktického využívání režimu cílování inflace na příkladu tří států, jimiž jsou Nový Zéland, Švédsko a Česká republika.
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the monetary policy regime called inflation targeting. First, this monetary policy regime is introduced and compared with other monetary policy regimes. The crucial part of the thesis is the analysis of practical use of the inflation targeting regime on example of three countries, namely New Zealand, Sweden and the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta