Bc. Eliška Tofelová

Master's thesis

Motivace pracovníků ve firmě ZAGO s. r. o.

Motivation of employees at ZAGO Ltd.
Abstract:
Smyslem této práce je analyzovat přesný stav vedení lidí a motivace a navrhnout změ-ny, které by přinesly zlepšení celkové situace. Celá práce je založena na teoretických poznatcích. Dále jsou provedeny analýza současného stavu motivace, delegování a fluk-tuace zaměstnanců. Na zjištění spokojenosti bylo provedeno dotazníkové šetření a pro-vedena analýza odpovědí. Na základě zjištěných informací mohly …more
Abstract:
The purpose of this work is to analyze the exact state of leadership and motivation and to propose changes that would improve the overall situation. The whole work is based on the theoretical knowledge. Furthermore, an analysis of the current state of motiva-tion, delegation and staff turnover is carried out. A questionnaire survey was conduct-ed to determine the satisfaction, and the responses were …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Šárka Janků, Ph.D.
  • Reader: Růžena Petříková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.