Lesia Budar

Diplomová práce

Analyza motivačnych faktorov pre udržanie pracovnikov v dobrovolnickej spoločnosti

Analýza motivačních faktorů pro udržení pracovníků v dobrovolné společnosti
Anotace:
Cílem dané diplomové práce je analýza motivačních faktorů používaných vrcholovým managementem na udržení svých zaměstnanců v dobrovolnické společnosti. Za společnost, na jejímž základě se práce psala, byla zvolena nestátní nezisková organizace ESN, která působí v celé Evropě. Práce začíná teoretickými poznatky týkajícími se dané problematiky. Potom následuje metodologie výzkumu. Pro naplnění cíle dané …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the motivational factors used by top management to retain their employees in a volunteer organization. The non-governmental organization ESN, which operates throughout Europe, was chosen as the organization on the basis of which the work was written. Thesis starts with theoretical knowledge related to the main issue. Which is then followed by a research methodology …více
Abstract:
Cieľom danej diplomovej práce je analýza motivačných faktorov, používaných vrcholovým manažmentom na udržanie svojich zamestnancov v dobrovoľníckej spoločnosti. Za spoločnosť, na základe ktorej sa práca písala, bola zvolená mimovládna nezisková organizácia ESN, ktorá pôsobí v rámci celej Európy. Práca sa začína teoretickými poznatkami, týkajúcimi sa danej problematiky. Potom nasleduje metodológia výskumu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2021
  • Vedoucí: Gabriela Říhová
  • Oponent: Kateřina Půbalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83619