Lukáš Bednárek

Diplomová práce

Měření chybovosti na PON síti

The Error Rate Measurement in PON Network
Anotace:
Celá práce se zabývá problematikou pasivních optických sítí, konkrétně technologií GEPON. Hlavním cílem práce je proměření chybovosti pomocí testu RFC 2544 a EtherSAM na vytvořených topologiích. Teoretická část se zabývá popisem technologie GEPON, dále pak teoretickým rozborem metod měření útlumu v optických sítích a jejich vlivem na danou síť. Praktická část obsahuje popis daných testů, jejich způsoby …více
Abstract:
The entire work is focused on passive optical networks, specifically the GEPON technology. The main aim of this work is to measure the error rate test RFC 2544 and EtherSAM on created topologies. The theoretical part deals with the description of the GEPON technology, theoretical analysis of attenuation measurement methods in optical networks and their impact on the network. The practical part includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Šiška
  • Oponent: Jan Látal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava