Theses 

Literatura jako prostředek psychoterapie dětí – Adéla ALBERTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Adéla ALBERTOVÁ

Bakalářská práce

Literatura jako prostředek psychoterapie dětí

Literature as a children psychotherapy means

Anotace: V bakalářské práci na téma Literatura jako prostředek psychoterapie dítěte se věnujeme prozaičce Ivě Procházkové. Analyzujeme a interpretujeme vybraná díla. Autorka dokáže oslovit malé děti, pubescenty i dospělé. Objevené terapeutické jevy jsme blíže charakterizovali. Čerpali jsme z odborné literatury, která se věnuje literatuře pro děti a mládež. Dále jsme se opírali o psychologickou literaturu.

Abstract: In the bachelor thesis "Literature as a children psychotherapy means" we pay attention to prose writer Iva Procházková. We analyse and interpret selected works. The author is able to captivate young children, pubescents and adults. The therapeutic phenomena were in more detail defined by us. We drew from technical literature which dedicated to literature for children and youth. We also relied on the psychological literature.

Klíčová slova: biblioterapie, neúplná rodina, rozvod, nevlastní rodina, dětský domov, adopce, smrt, sebevražda

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ALBERTOVÁ, Adéla. Literatura jako prostředek psychoterapie dětí. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:37, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz