Theses 

Literatura jako prostředek psychoterapie dětí – Adéla ALBERTOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Adéla ALBERTOVÁ

Bachelor's thesis

Literatura jako prostředek psychoterapie dětí

Literature as a children psychotherapy means

Abstract: V bakalářské práci na téma Literatura jako prostředek psychoterapie dítěte se věnujeme prozaičce Ivě Procházkové. Analyzujeme a interpretujeme vybraná díla. Autorka dokáže oslovit malé děti, pubescenty i dospělé. Objevené terapeutické jevy jsme blíže charakterizovali. Čerpali jsme z odborné literatury, která se věnuje literatuře pro děti a mládež. Dále jsme se opírali o psychologickou literaturu.

Abstract: In the bachelor thesis "Literature as a children psychotherapy means" we pay attention to prose writer Iva Procházková. We analyse and interpret selected works. The author is able to captivate young children, pubescents and adults. The therapeutic phenomena were in more detail defined by us. We drew from technical literature which dedicated to literature for children and youth. We also relied on the psychological literature.

Keywords: biblioterapie, neúplná rodina, rozvod, nevlastní rodina, dětský domov, adopce, smrt, sebevražda

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014
  • Accessible from:: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

ALBERTOVÁ, Adéla. Literatura jako prostředek psychoterapie dětí. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 06:48, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz