Bc. Simona Blehová

Diplomová práce

Naše predstavy o nich: Kritická diskurzívna analýza utečeneckej krízy v denníku SME

Our Ideas about Them: Critical Discourse Analysis of Refugee Crisis in Daily SME
Abstract:
The submitted graduation thesis deals with the media representation of refugee crisis in Europe by Slovak daily SME. Our objective was to describe, analyze and interpret media image of refugee crisis and events, participants and relationships thematically close to it, as they were represented by daily SME. To achieve our aim we opted for critical discourse analysis by Norman Fairclough as a research …více
Abstract:
Predkladaná práca sa zaoberá mediálnou reprezentáciou utečeneckej krízy v Európe v denníku SME. Cieľom práce bolo popísať, analyzovať a interpretovať mediálny obraz utečeneckej krízy, udalostí, aktérov a vzťahov súvisiacich s touto tematikou tak, ako ich konštruoval denník SME. K dosiahnutiu cieľa práce bola zvolená metóda kritickej diskurzívnej analýzy podľa Normana Fairclougha, ktorá umožňuje študovať …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika