Martin JENYŠ

Bakalářská práce

Srovnání ústav Platona a Aristotela a jejich porovnání s dnešním pojetím ústav

Comparison of the constitution of Plato and Aristotle and their comparison with today's concept of constitution
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem Srovnání ústav Platona a Aristotela a jejich porovnání s dnešním pojetím ústav se zabývá rozdíly a podobnostmi v pojetí obce Platona a Aristotela. V rámci kulturně historického hlediska se zabývá okolnostmi, za jakých byly jejich myšlenky stvořeny a poukazuje na jednotlivé body, jež ve svých dílech formulovali a závěrům, k nimž došli. Všechny jejich návrhy se uskutečňují …více
Abstract:
This thesis titled Comparison of the constitution of Plato and Aristotle and their comparison with today's concept of constitution explores the differences and similarities in the concept of the community of Plato and Aristotle. Within the cultural and historical perspective deals with the circumstances in which their ideas were created, and refer to the points which they formulated in their conclusions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JENYŠ, Martin. Srovnání ústav Platona a Aristotela a jejich porovnání s dnešním pojetím ústav. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta