Martin JENYŠ

Bachelor's thesis

Srovnání ústav Platona a Aristotela a jejich porovnání s dnešním pojetím ústav

Comparison of the constitution of Plato and Aristotle and their comparison with today's concept of constitution
Abstract:
Tato bakalářská práce s názvem Srovnání ústav Platona a Aristotela a jejich porovnání s dnešním pojetím ústav se zabývá rozdíly a podobnostmi v pojetí obce Platona a Aristotela. V rámci kulturně historického hlediska se zabývá okolnostmi, za jakých byly jejich myšlenky stvořeny a poukazuje na jednotlivé body, jež ve svých dílech formulovali a závěrům, k nimž došli. Všechny jejich návrhy se uskutečňují …more
Abstract:
This thesis titled Comparison of the constitution of Plato and Aristotle and their comparison with today's concept of constitution explores the differences and similarities in the concept of the community of Plato and Aristotle. Within the cultural and historical perspective deals with the circumstances in which their ideas were created, and refer to the points which they formulated in their conclusions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2014
Accessible from:: 16. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JENYŠ, Martin. Srovnání ústav Platona a Aristotela a jejich porovnání s dnešním pojetím ústav. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta