Simona Pekarčíková

Bakalářská práce

Pohľadávky, ich zaistenie a spôsoby vymáhania

Pohledávky, jejich zajištění a způsoby vymáhání
Anotace:
Cílem bakalářské práce je poskytnout věřitelům, ať už právnickým či fyzickým osobám, stručný přehled o způsobech vymáhání a zajištění pohledávek. Práce spočívá v hledání výhod a nevýhod jednotlivých způsobů vymáhání pohledávek v České republice, a to prostřednictvím konkrétního praktického problému, který je v práci aplikovaný na každý způsob vymáhání. Zároveň práce obsahuje komparaci vymáhání pohledávek …více
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to provide creditors, whether legal or natural persons, with a brief overview of ways of recovering and securing receivables. The thesis consists of finding out the advantages and disadvantages of individual ways of recovering of receivables in the Czech Republic, through a concrete practical problem, which is in the thesis applied to every way of recovery. At the …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je poskytnúť veriteľom, či už právnickým alebo fyzickým osobám, stručný prehľad o spôsoboch vymáhania a zaistenia pohľadávok. Práca spočíva v hľadaní výhod a nevýhod jednotlivých spôsobov vymáhania pohľadávok v Českej republike a to prostredníctvom konkrétneho praktického problému, ktorý je v práci aplikovaný na každý spôsob vymáhania. Zároveň práca obsahuje komparáciu vymáhania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Jan Hejda
  • Oponent: Lenka Vlnková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68938