Bc. Martin Šíra

Diplomová práce

Optimalizace výrobní buňky pro masážní jednotku v automobilech

Optimization of the Production Cell for the Massage Unit in Passenger Cars
Anotace:
Diplomová práce se zabývá optimalizací stávající výrobní buňky pro nový projekt masážní jednotku v automobilu a její rozšíření z důvodu navýšení objemu produkce. V teoretické části jsou uvedeny poznatky z oblastí štíhlého podniku, ergonomie, metod měření času, řízení projektů, robotizace. Je zde také vysvětlen princip masážní jednotky v pneumatickém systému sedadla. Praktická část práce si klade za …více
Abstract:
This master's thesis deals with optimizing the present layout proposal of workplaces for the new project unit of massage in the car and its extension by reason of the increase in production volume. Theoretical part describes the knowledge from the lean production, ergonomics, time measurement methods, production sphere, analyze methods, robotics and presents the basic methods of the pneumatic system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šíra, Martin. Optimalizace výrobní buňky pro masážní jednotku v automobilech. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe