Ing. Alexandra Hatalovská

Diplomová práce

Návrh marketingové komunikace malého vinařství

Proposal of small winery marketing communication
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of marketing communication of a small winery. The theoretical part is a literary research of marketing and marketing terms. It introduces problems of wine marketing, historical excursion and description of wine regions. The analytical part nfocuses on market analysis, competition analysis, consumers analysis and SWOT analysis. The third part is a proposal. The …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou marketingovej komunikácie malého vinárstva. Teoretická časť práce je literárna rešerš marketingu a marketingových pojmov. Približuje problematiku vinárskeho marketingu, historicky exkurz a deskripciu vinársky oblastí. Analytická časť sa sústreďuje na analýzu trhu, analýzu konkurencie, analýzu trhu a SWOT analýzu. Tretia časť je návrhová. Cieľom práce bolo vytvorenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/c6e1c/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Zelený

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství