Markéta Santariusová

Master's thesis

Price convergence between new and old EU member countries

Cenová konvergence mezi novými a starými členskými zeměmi EU
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, zda se mezi starými a novými členskými zeměmi Evropské unie objevila cenová konvergence. Podle vývoje ukazatele indexu cenové hladiny je ukázáno, že nové členské země konvergují k EU27 a že se staré členské země víceméně pohybují na své původní úrovni. Německo bylo zvoleno referenční zemí a tudíž byl sledován vývoj vůči této zemi. Výsledky ukázaly, že …more
Abstract:
The main aim of this dissertation is to investigate whether the price convergence between new and old EU member countries occurred. According to development of price level index it is shown that new member countries converge towards the EU27 and that old member countries more or less hover around their initial levels. Germany is chosen to be a benchmark country and thus the development towards Germany …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 1. 2013
  • Supervisor: Anna Klosová
  • Reader: Marc Jegers

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34100