Bc. Zuzana Kratochvílová

Bakalářská práce

Terminología de la equitación

Horseback Riding Terminology in Spanish
Abstract:
This thesis deals with the terminology of horseriding in Spanish language. It is divided into two parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part deals with the basic methods of word formation, borrowing and neologisms in Spanish. The practical part includes an analysis of concrete terms related to horseriding.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá terminologií jezdectví ve španělském jazyce. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá slovotvorbou, výpůjčkami a neologismy ve španělštině. Praktická část zahrnuje rozbor konkrétních termínů souvisejících s jezdectvím.
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk a literatura