Ing. Aneta Liebichová

Bakalářská práce

Aspekty ve financování nevládní příspěvkové organizace RIAPS

Aspect in financing of the non-governmental allowance organization RIAPS
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá nestátními neziskovými organizacemi, jejich financováním, legislativou a vzdělaností managementu. První část práce je zaměřena na teoretický popis, poslání, typologii, financování, legislativu a historický vývoj neziskových organizací. Druhá část práce je věnována vybrané nestátní příspěvkové organizaci. Po jejím charakteristickém popsání základních informací a poskytujících …více
Abstract:
Bachelor’s thesis deal with non-governmental organizations, their financing, legislation and education of the management. First part of this work is aimed at theoretical description, function, typology, financing, legislation and historic development of non-profit organizations. Second part of the thesis is dealing with state selected non-profit organizations. Its detailed description of basic information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Vaškovic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní