Theses 

Aspekty ve financování nevládní příspěvkové organizace RIAPS – Ing. Aneta Liebichová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Aneta Liebichová

Bachelor's thesis

Aspekty ve financování nevládní příspěvkové organizace RIAPS

Aspect in financing of the non-governmental allowance organization RIAPS

Abstract: Bakalářská práce se zabývá nestátními neziskovými organizacemi, jejich financováním, legislativou a vzdělaností managementu. První část práce je zaměřena na teoretický popis, poslání, typologii, financování, legislativu a historický vývoj neziskových organizací. Druhá část práce je věnována vybrané nestátní příspěvkové organizaci. Po jejím charakteristickém popsání základních informací a poskytujících služeb je práce věnována názorům hlavní představitelky, která se zaměřuje na výše vyjmenovaná témata v teoretické části. Navíc popisuje strukturu a vzdělanost managementu. Zakončení práce je srovnání spekulativních a realistických východisek na základě získaných informací.

Abstract: Bachelor’s thesis deal with non-governmental organizations, their financing, legislation and education of the management. First part of this work is aimed at theoretical description, function, typology, financing, legislation and historic development of non-profit organizations. Second part of the thesis is dealing with state selected non-profit organizations. Its detailed description of basic information which offer services, are pointing at the opinion of directors (representatives) who should oriented at the above mentioned theoretical topics. In addition, it describes the structure and education of the management. The conclusion of the thesis is the comparison of speculative and reasonable solutions, based on offered and acquired information.

Keywords: Nezisková organizace, nestátní příspěvková organizace, zákonodárství, financování, veřejný a státní rozpočet, Evropská unie, Non-profit organization, Contributing state organization, Lawmaking, Financing, Public and state budget, European Union

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Vaškovic

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 26/5/2019 03:22, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz