Bc. Simona Štěrbová

Diplomová práce

Analýza mezinárodního marketingu při vstupu na zahraniční trh

International Marketing Analysis Foreign Market Entry
Anotace:
Práce analyzuje jednotlivé metody průzkumu zahraničního trhu a popisuje dílčí nástroje vhodné pro zmapování konkrétního prostředí, u vybrané začínající firmy. Cílem práce je shrnout jednotlivé poznatky z oblasti mezinárodního marketingu a aplikovat je na příkladu konkrétní firmy vstupující na zahraniční trh. Teoreticko-metodologická část je zaměřena na jednotlivé procesy, které vedou k předcházení …více
Abstract:
This thesis analyses various methods of foreign market research and describes several tools suitable for mapping a particular environment, and suitable for the chosen starting company. The aim of this thesis is to summarize various findings in the field of international marketing and apply them to a specific example of a company entering a foreign market. Theoretical and methodological part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní