Ing. Vladislav Crhák

Disertační práce

Elektronické vačky v řídicím systému brusky radiálních vaček

Electronic cams in the control system of a radial cam grinding machine
Anotace:
Dizertační práce se zabývá analýzou možností v návrhu a nastavení parametrů řídicího systému jednoúčelového obráběcího stroje, z pohledu dosažení nejlepších dynamických vlastností pohonů a zároveň rozměrových parametrů zpracovávaného obrobku. V soula-du s geometrickou přesností je zmíněna důležitost optimálního nastavení pohonů stroje také v souvislosti s potlačováním kmitů a zvýšením efektivity výroby …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of options in designing and parameter settings of a one purpose machine control system. The purpose is to achieve a satisfactory dynamic characteristic of the drives and simultaneously the exact dimensions of the work piece. In compliance with geometric precision, the importance of the machine drive optimum settings is mentioned which leads to the suppression of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 4. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Crhák, Vladislav. Elektronické vačky v řídicím systému brusky radiálních vaček. Liberec, 2016. disertační práce (Ph.D.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN