Juraj Gregorik

Bachelor's thesis

Rizika hromadné dopravy a strategie přepravy ve středočeském regionu na trase Beroun – Praha – Beroun

The risks of public transort and transport strategy in The Central Bohemian region on the route Beroun – Beroun – Praha
Abstract:
Tato analýza má sloužit k strategickému rozhodování vhodné a optimální volby cestování tzv. strategie přepravy. Mezi nejdůležitějšími aspekty bylo posuzováno aspektů časových a peněžních. Byla vyhodnocena nejekonomičtější kombinace pro cestovaní z bodu A do bodu B ve středočeském regionu na trase Beroun – Praha – Beroun. Studie zároveň doporučuje aktivní používání internetu a mobilních aplikací k eliminaci …more
Abstract:
This analysis should serve for strategic decision making an appropriate and an optimal travel choices called: Transportation strategy. Among the most important aspects have been considered the aspects of time and money. The most economical combination for traveling from point A to point B in the Central Bohemian region on the Beroun - Prague - Beroun route was evaluated. The study also recommends active …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Reader: RSDr. Petr Rožňák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions