Veronika ŠAŠINKOVÁ

Bakalářská práce

Dva do páru - autorská kniha

It takes two to tango ? author book
Anotace:
Práce se zabývá vznikem autorské pohádkové knihy, s názvem Dva do páru. Teoretická část se nejprve zabývá rozborem fenoménu pohádky ? její historií, původem; psychologickou funkcí, kterou plnila a plní stále; proměny v různých dobách; filosofií i vědeckým bádáním. Nelze opomenou důležitou kapitolu věnovanou historii ilustrace, zvláště české dětské ilustrované knihy. Popisuje vývoj ilustrací od počátku …více
Abstract:
The work deals with the emergence of authorial fairytale´s book - It takes two to tango. The theoretical part deals with the analysis of the phenomenon fairy tales - its history, origins; psychological function, which performed and performs still; changes at different times; philosophy and scientific research. Can not ignore an important chapter devoted to the history of illustration, especially Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ondřej Vorel, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠAŠINKOVÁ, Veronika. Dva do páru - autorská kniha. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium)