Bc. Ivan Kovár

Diplomová práce

Realizace informačního webového systému pro podporu Buddy System UTB Zlín

The Implementation of a Web Information System in Support of the Buddy System at TBU Zlin
Anotace:
Diplomová práca sa zameriava na podporu organizácie Buddy System Zlín a taktiež i na medzinárodný život v Zlíne a oblasti s ním spojené. Teoretická časť popisuje prečo vlastne ísť študovať do zahraničia, konkrétne dopady štúdia v zahraničí na rozvoj osobnosti človeka, žiaka príp. študenta. Praktická časť sa venuje výberu a návrhu riešenia webového informačného portálu. V tejto časti je riešená i jeho …více
Abstract:
This master thesis is focused to support Buddy System Zlín organization and also to improve international life in Zlín and related topics. Theoretical part describes why students should study abroad, specific impacts of studying abroad on improvement of the human personality of people, pupils and students. Practical part is focused on choosing and proposal of the web information portal. This part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kovár, Ivan. Realizace informačního webového systému pro podporu Buddy System UTB Zlín. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy