Mgr. Martina MATĚJKOVÁ

Diplomová práce

Hlasové potíže obyvatel Moravskoslezského kraje

The Voice Problem the Population in Moravian-Silesian Region
Anotace:
Úvod: Hlas je základním prostředkem mezilidské komunikace. V každodenním životě jej používáme jako pracovní nástroj a také je nejpřirozenější cestou, jak vyjádřit své emoce, city, přání a myšlenky. Cíl: Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda hlasoví profesionálové subjektivně vnímají problémy s hlasem více, než populace Moravskoslezského kraje a kolik obyvatel v Moravskoslezském kraji trpí hlasovou …více
Abstract:
Introduction: Voice is the fundamental instrument of human communication. We are using it as a working tool in our everyday life; but it is also the most natural way of expressing our emotions, feelings, wishes and ideas. Objective: The aim of the thesis was to find out if voice professionals subjectively perceive the voice problems more often than population of Moravian-Silesian Region and how many …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Zveřejnit od: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATĚJKOVÁ, Martina. Hlasové potíže obyvatel Moravskoslezského kraje. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví