Vítězslav LOS

Bachelor's thesis

Dlouhodobá nezaměstnanost na Ostravsku

Long-term unemployment in the Ostravian region
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje problému dlouhodobé nezaměstnanosti na Ostravsku s ohledem na aspekty sociální práce. Použitá srovnání a analýzy se vždy vztahují k létům 2011 ? 2015. Práce obsahuje pět hlavních kapitol. První kapitola se věnuje základním pojmům nezaměstnanosti. Druhá kapitola se zaměřuje na dlouhodobou nezaměstnanost. Ve třetí kapitole jsou popsány možnosti prevence dlouhodobé nezaměstnanosti …viac
Abstract:
The Bachelor Thesis explored long-term unemployment issues with regard to social work in Ostravian region. Comparisons and analysis have been always referred to years 2011-2015. The Thesis contains five main chapters. General terms of the unemployment have been described in the first chapter. The second chapter has been focused on the long-term unemployment. Long-term unemployment options of prevention …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zverejniť od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LOS, Vítězslav. Dlouhodobá nezaměstnanost na Ostravsku. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií