Ivana ZAPLETALOVÁ

Bakalářská práce

Analýza animovaných skečů Terryho Gilliama z pohledu sociální a politické satiry

Analysis of animated sketches by Terry Gilliam from the aspect of social and political satire
Anotace:
Práce si klade za cíl demonstrovat dramaturgické prostředky, které Terry Gilliam užívá k implementaci sociální a politické kritiky do formátu krátkého animovaného skeče při zachování abstraktního a nadčasového potenciálu gagů v audiovizuálním díle.
Abstract:
The thesis aims to demonstrate the dramaturgical means that Terry Gilliam uses to implement social and political criticism in the short animated Sketch format while preserving the abstract and timeless potential of gags in the audiovisual work.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Denisa Jánská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAPLETALOVÁ, Ivana. Analýza animovaných skečů Terryho Gilliama z pohledu sociální a politické satiry. Ostrava, 2019. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta umění

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Intermediální umění

Práce na příbuzné téma