Barbora MUROŇOVÁ

Bakalářská práce

Tvorba a funkce veřejného mínění

Formation and function of public opinion
Anotace:
Cílem této práce je zmapovat a poskytnout přehled v oblasti veřejného mínění a vlivu masmédií na veřejné mínění v teoretické a praktické úrovni. V teoretické části práce vysvětluje pojmy veřejného mínění, popisuje historii a počátky vývoje veřejného mínění. Popisuje vztah veřejného mínění k masmédiím a způsob jak může být veřejné mínění ovlivňováno. V praktické části práce byla použita anonymní metoda …více
Abstract:
This thesis is providing an overview of public opinion and mass media to influence public opinion in a theoretical and practical level. The theoretical part of thesis explains the concepts of public opinion, describes the history and origins of the evolution of public opinion. Then describes the relationship between public opinion to the mass media and describes ways how public opinion can be influenced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. phil. Nicole Horáková - Hirschlerová, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUROŇOVÁ, Barbora. Tvorba a funkce veřejného mínění. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru

Práce na příbuzné téma