Aneta Albrechtová

Bakalářská práce

How does the energy from renewable sources change the price of electricity on the wholesale market?

Vliv OZE na spotovou cenu elektřiny
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá, jak elektřina z obnovitelných zdrojů energie ovlivňuje cenu elektřiny na velkoobchodním trhu. Použila jsem data z německého trhu za rok 2013, z důdovu vysoké korelace mezi českou a německou velkoobchodní cenou elektřiny. Díky které předpokládám, že stejný cenový efekt působí i v České republice. Za použití regresní analýzy jsem dokázala, že zvýšení produkce z OZE, přesněji …více
Abstract:
This bachelor's thesis investigate how electricity from renewable energy sources changes the price of electricity on wholesale market. I used data from the Germany in the year 2013 and because of high correlation between the Czech and the German wholesale price of electricity. Therefore I assume that the same effect operate also in the Czech Republic. By using a regression analysis, I prove that an …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Michal Mirvald
  • Oponent: Klára Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42421