Aneta Albrechtová

Bachelor's thesis

How does the energy from renewable sources change the price of electricity on the wholesale market?

Vliv OZE na spotovou cenu elektřiny
Abstract:
Tato bakalářská práce zkoumá, jak elektřina z obnovitelných zdrojů energie ovlivňuje cenu elektřiny na velkoobchodním trhu. Použila jsem data z německého trhu za rok 2013, z důdovu vysoké korelace mezi českou a německou velkoobchodní cenou elektřiny. Díky které předpokládám, že stejný cenový efekt působí i v České republice. Za použití regresní analýzy jsem dokázala, že zvýšení produkce z OZE, přesněji …more
Abstract:
This bachelor's thesis investigate how electricity from renewable energy sources changes the price of electricity on wholesale market. I used data from the Germany in the year 2013 and because of high correlation between the Czech and the German wholesale price of electricity. Therefore I assume that the same effect operate also in the Czech Republic. By using a regression analysis, I prove that an …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 2. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: Michal Mirvald
  • Reader: Klára Čermáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42421