Mgr. Kateřina Fridrichová, Ph.D.

Disertační práce

Humanitarian Intervention: Development of the Concept and Its Definition. Why Do Western States Intervene?

Humanitarian Intervention: Development of the Concept and Its Definition. Why Do Western States Intervene?
Anotace:
Humanitární intervence je koncept s dlouhou historií a konceptuálně velmi bohatý. Nicméně ani západní státy nejsou konzistentní v jeho aplikování. Tato práce zkoumá podmínky za jakých státy intervenují v zemích, kde dochází k humanitárním katastrofám, za které je zodpovědný člověk.
Abstract:
Humanitarian intervention is a historically and conceptually rich phenomenon. It, however, is not practised consistently even by Western states. This thesis asks after conditions under which Western states do intervene in a country where there is a complex man-made humanitarian catastrophe.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 3. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Nicholas Lemay-Hebert, Prof. Bradley A. Thayer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií