Theses 

Tělesná zdatnost dětí staršího školního věku ve vztahu k BMI – Mgr. et Mgr. Tereza Hammerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. et Mgr. Tereza Hammerová

Bakalářská práce

Tělesná zdatnost dětí staršího školního věku ve vztahu k BMI

Physical fitness of second level of primary school children in relationship to BMI

Anotace: Bakalářská práce „Tělesná zdatnost dětí staršího školního věku ve vztahu k BMI“ je zaměřena především na vzájemný vztah mezi tělesnou zdatností definovanou na základě indexu Ruffierovy zkoušky a hodnotách BMI u dětí staršího školního věku. Pro podložení výsledků korelace mezi tělesnou zdatností a BMI se uvádí také korelace mezi srdeční frekvencí, která byla naměřena v průběhu pohybové aktivity, a BMI. Poslední korelační vztah tvoří čas (počet hodin za týden) probandů strávený sportem a BMI.

Abstract: The Bachelor’s thesis „The Physical fitness of second level of primary school children in relationship to BMI“ is directed primarily to close relation between physical fitness defined on the bases of index Ruffier’s exam and values of BMI in children of second level of primary school children. For supporting the results of correlation between physical fitness and BMI is also mentioned correlation between heart frequency that was measured during the physical activity and BMI. The final correlation creates time spend (number of hours per week) by probands doing physical activity and BMI.

Klíčová slova: Tělesná zdatnost, děti staršího školního věku, BMI, srdeční frekvence The physical fitness, children of second level of primary school, heart frequency

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Novotný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 22:43, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz