Mgr. et Mgr. Tereza Hammerová

Bakalářská práce

Tělesná zdatnost dětí staršího školního věku ve vztahu k BMI

Physical fitness of second level of primary school children in relationship to BMI
Anotace:
Bakalářská práce „Tělesná zdatnost dětí staršího školního věku ve vztahu k BMI“ je zaměřena především na vzájemný vztah mezi tělesnou zdatností definovanou na základě indexu Ruffierovy zkoušky a hodnotách BMI u dětí staršího školního věku. Pro podložení výsledků korelace mezi tělesnou zdatností a BMI se uvádí také korelace mezi srdeční frekvencí, která byla naměřena v průběhu pohybové aktivity, a BMI …více
Abstract:
The Bachelor’s thesis „The Physical fitness of second level of primary school children in relationship to BMI“ is directed primarily to close relation between physical fitness defined on the bases of index Ruffier’s exam and values of BMI in children of second level of primary school children. For supporting the results of correlation between physical fitness and BMI is also mentioned correlation between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií