Martina ČMIELOVÁ

Diplomová práce

Humanizace života osob s těžkou mentální retardací

Humanization of life of people with severe mental retardation
Anotace:
Má diplomová práce se zabývá osobami s těžkou mentální retardací, jejichž život by měl směřovat k humanizaci. Teoretická část práce popisuje mentální retardaci, možnosti vzdělávání, péče a podpory osob s mentálním postižením a rozvíjí myšlenku kvality života, která s humanizací dozajista souvisí.V praktické části srovnávám možnosti rozvoje osobnosti (vzdělávání, intervence, kultura, sport, volný čas …více
Abstract:
My thesis is about people with severe mental retardation whose life should be directed to humanization. The theoretical part describes mental retardation, educational possibilities, care and support for people with mental disabilities and develops the idea of the quality of life which is closely related to humanization. In the practical part there I compare the possibilities of personality development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČMIELOVÁ, Martina. Humanizace života osob s těžkou mentální retardací. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta