Mgr. Jan Fröhlich, Ph.D.

Disertační práce

Využití imunofluorescence a fluorescenční in situ hybridizace pro studium meiotických a mitotických chromozomů u rodiny Cetartiodactyla

The use of immunofluorescence and fluorescence in situ hybridization in studies of meiotic and mitotic chromosomes in the Cetartiodactyla family
Anotace:
Řád Cetartiodactyla je v současnosti jedna z největších skupin savců na zemi, která zahrnuje 10 čeledí suchozemských a 12 čeledí vodních savců. Charakteristickým znakem všech dnešních sudokopytníků je osa končetin procházející mezi 3. a 4. prstem. Řád Cetartiodactyla je z cytogenetického hlediska heterogenní skupinou organismů, ve které se vyskytují čeledi s pomalou karyotypovou evolucí (Cetacea a …více
Abstract:
The order Cetartiodactyla is currently one of the largest groups of mammals on Earth that includes 10 families of terrestrial and 12 families of aquatic mammals. The main hallmark of all today's ungulates is the limb axis passing between the third and fourth finger. The order Cetartiodactyla is a cytogenetically heterogeneous group of organisms, comprising families with slow karyotype evolution (Cetacea …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 12. 2016
  • Vedoucí: prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. František Marec, CSc., RNDr. Jiří Široký, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika