Veronika Trepáčová

Bakalářská práce

Phishing a vhodná ochrana proti nemu

Phishing a vhodná ochrana proti němu
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou phishingu a vhodnou ochranou proti němu. V teoretické části je nejdříve vysvětlená základní charakteristika, vývoj, typy a techniky phishingu a taktéž koncept sociálního inženýrství. Phishingové e-maily jsou dále rozdělené do přehledných kategorií, kde je na významných znacích každé skupiny možno pozorovat odlišnosti jednotlivých skupin e-mailů a jejich zvyšující …více
Abstract:
This bachelor thesis covers the issue of phishing and suitable protection against it. In the theoretical part are firstly explained the basic characteristics, development, types and techniques of phishing and also the concept of social engineering. Phishing emails are further divided into categories and according to their major features is possible to observe the differences of each individual group …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou phishingu a vhodnou ochranou proti nemu. V teoretickej časti je najskôr vysvetlená základná charakteristika, vývoj, typy a techniky phishingu a taktiež koncept sociálneho inžinierstva. Phishingové e-maily sú ďalej rozdelené do prehľadných kategórií, kde je na významných znakoch každej skupiny možno pozorovať odlišnosti jednotlivých skupín e-mailov a ich zvyšujúcu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ladislav Luc
  • Oponent: Jaromír Veber

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50421

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika