Adam Škamrala

Bakalářská práce

Digitální model krajiny Zlína a blízkého okolí\nl{}

A Digital Landscape Model of Zlín and the Surrounding Area\nl{}
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvoření digitálního modelu krajiny Zlína a blízkého okolí z období 19. století. Bakalářská práce se skládá z několika částí. Teoretická část obsahuje popis možností pro získávání nadmořských výšek vzhledem k zeměpisným polohám. Dále obsahuje charakteristiku programu MicroDEM, zejména nástrojů týkajících se zpracování vstupních dat a získání výškové mapy. Taktéž jsou …více
Abstract:
This thesis deals with the creation of a digital model, representing the landscape of the city Zlín and its surroundings in the 19th century. The bachelor theses consists of several parts. Theoretical part contains description of possibilities to obtain the altitudes in required areas. Next, the theses contains the characteristics of the MicroDEM software, mainly the tools for data processing and creation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2013
Zveřejnit od: 14. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škamrala, Adam. Digitální model krajiny Zlína a blízkého okolí\nl{}. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma