Mgr. Jitka Tichá

Master's thesis

Špilberk a jeho pověsti – výukový program regionální výchovy

Špilberk and his legends - educational programme of regional education
Anotácia:
Diplomová práce "Špilberk a jeho pověsti - výukový program regionální výchovy" je zaměřena na výukový program zpracovaný na principech integrované tematické výuky v rámci regionální výchovy. První kapitola popisuje regionální výchovu a klasifikaci výukových metod, které jsou používány při klasickém vyučování nebo ve vyučování zaměřeném na regionální výuku Další kapitole ja zaměřená na Rámcový vzdělávací …viac
Abstract:
The diploma thesis „Špilberk and his legends - educational programme of regional education“ focuses on the training programme based on the principles of Integrated Thematic Instruction in the context of regional education. The first chapter describes the regional education and the classification of educational methods that are being used within the standard classes or within the classes focusing on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedúci: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta