Theses 

Odborná praxe žáků střední školy se sociálním zaměřením – Bc. Marie Lániková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training

Bc. Marie Lániková

Bachelor's thesis

Odborná praxe žáků střední školy se sociálním zaměřením

Professional practice of secondary school students with specialization in social work

Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou odborné praxe žáků středních škol oboru sociální činnost. Zaměřuje se zejména na nedostatečné procvičování administrativní činnosti v rámci náplně práce žáků a vyhodnocuje názory žáků týkající se jejich praktických zkušeností v oblasti přímé péče o klienta i oblasti administrativní. Součástí bakalářské práce jsou doporučení pro tuto odbornou praxi.

Abstract: Bachelor thesis deals with an analysis of a professional practice of secondary school students with specialization in social work. It focuses on the lack of practicing the administrative activities and evaluate the opinions of pupils regarding their practical experience in the field of direct client care and also in the administrative areas. Part of the thesis are recomendations for the professional practice.

Keywords: Sociální práce, odborná praxe, střední škola, administrativní činnost, dotazníkové šetření, social work, professional practice, secondary school, administrative activities, questionnaire

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2017
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Reader: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 07:20, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz